kadrolu personel

Fütürizm temsilcileri kimlerdir? Fütürizm nedir? “Eskiyi at, yeniyi al” mı? 1909’da İtalyan yazar Filippo Tommaso, İtalyan sanatının önemli ölçüde etkileneceği bir şeye başladı. 5 Şubat 1909’da La Gazzetta dell’Emilia adlı gazetede yayınlanan Fütürist Manifesto bu akımın çerçevesini çizdi. Bu manifestoda, eski olana, özellikle de siyasî eskiye hoşnutsuzluklar dile getirildi.

Fütürizmin temelleri

Manifestoda şöyle yazıyordu: “Biz genç ve güçlü fütüristler eskinin bir parçası olmak istemiyoruz!”

Fütüristler, eski sanatları reddedip, yeniyi, “özgünlüğü” ve bilimi yücelten ateşli milliyetçilerdi.

Fütürist ressamlar

1910’da fütürist ressamlar, ışığı ve rengi noktalara, şeritlere ayıran Bölmecilik isimli tekniği kullandı. Öncülerden Gino Severini sonradan Kübizme meyletti. Diğer fütüristlerin bazıları da Severini’nin peşinden gitti. Mesela modern kent mağazaları, fütürist ressamların konuları arasında yer aldı.

Fütürist temsilcilerden Gino Severini

Umberto Boccioni, “Şehir Yükseliyor” isimli resimde, işçileri ve onların dizginlemeye çalıştığı şahlanan koca kızıl bir atla birlikte inşaat sahnelerini ve el emeğini tasvir ediyor. Boccioni, fütürist ressamların öncülerindendir.

Fütürizm sadece resimde değil, heykel sanatında da kendini göstermiştir. Boccioni’nin Uzayda Devamlılığın Eşsiz Formları isimli bronz heykeli, dinamizm için anahtar faktör olan, nesne ile çevresi arasındaki ilişkiyi göstermiştir.

Fütürist heykel: Uzayda Devamlılığın Eşsiz Formları

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra fütürizmi canlandıran isim Marinetti olmuştur. Marinetti’nin öncülüğünde, fütürizm ikinci baharını yaşamıştır, zaten buna II. Fütürizm denilmiştir. Bazı fütüristlerin faşist olduğunu söyleyenler de var.