kadrolu personel

madde madde claude monet kimdir?

Paul Cezanne’ın “Monet’nin tek gözü vardır, ama ne gözdür o!” dediği Fransız empresyonist Claude Monet kimdir? Kısaca Claude Monet’nin hayatı Claude Monet, otuzuna geldiğinde tek gözünün görme yetisi giderek kayboldu; fakat sanatçı eser vermekten vazgeçmedi. Dalıp gittiği, daha sonra da resmettiği eserlerin hayal ötesi, “tek gerçeklik” olduğuna inandı. Kalifiye sanatçılar “kusur”larından serzeniş duymaz, bilakis onu …