kadrolu personel

john berger’in gözünden francis bacon

Mevzu Francis Bacon olunca, John Berger’i şaşırtan asıl şey yapıtları değil, hatırı sayılır olan şöhretidir. Evet, Berger aynen böyle söyler. Tâ ki Bacon’un Hannover Gallery’deki altı tablosunu inceleyene kadar… Tabloların üçünde, “kara kutuvari bir odada, cam bir sandıkta, tahtına oturmuş bir Papa (Velâzquez portresindeki X. Innocentus) resmedilmiş. Tablolardan ikisinde Papa’nın yüzü bir çığla doğru ‘eriyor.’ …