kadrolu personel

pawel kuczynski illüstrasyonları: hem estetik hem de protest

Polonyalı Pawel Kuczynski illüstrasyonlarıyla günlük hayatımızı tenkit ederken, alışkanlıklarımıza protest bir bakış atıyor. Pawel’e göre hayatımızın neredeyse her ânında ellerimizde yahut karşımızda olan teknolojik ürünlerin tesirinde yaşıyoruz. İnsanların çoğu, kitle iletişim vasıtalarını maksadına uygun kullanmıyor. Ölçüyü kaçırdığımız zamanlar da oluyor doğrusu. Pawel uygulamalara olan bağımlılığımıza dikkat çekerken, dünyadaki adaletsizlikler ve politikanın kirli taraflarına da ince …