kadrolu personel

fütürizm temsilcileri, fütürizm nedir, nerede çıkmıştır?

Fütürizm temsilcileri kimlerdir? Fütürizm nedir? “Eskiyi at, yeniyi al” mı? 1909’da İtalyan yazar Filippo Tommaso, İtalyan sanatının önemli ölçüde etkileneceği bir şeye başladı. 5 Şubat 1909’da La Gazzetta dell’Emilia adlı gazetede yayınlanan Fütürist Manifesto bu akımın çerçevesini çizdi. Bu manifestoda, eski olana, özellikle de siyasî eskiye hoşnutsuzluklar dile getirildi. Fütürizmin temelleri Manifestoda şöyle yazıyordu: “Biz …

bauhaus sanat akımı yahut okulu

Bauhaus sanat akımının temelleri 1919’da Alman Mimar Walter Gropius tarafından atılmıştır. Bauhaus hem bir okul hem de bir sanat hareketidir. Mimar Gropius, güzel sanatı ve zanaatı bir görüp, resim ile ahşap işçiliğini birbirinden ayrılmaz olarak görmüştür. Bu düşünce, her iki türü de “eşit” mevkide konumlandırıp, nihaî bir sanat formunda daha güzel gözükeceğini varsaymıştır. Bauhaus okulunda, …

Fovizm nedir; fovist ressamlar sanatın vahşi ‘hayvanlar’ı mı?

Fovizm nedir?.. Fransızca “fauves”ten türetilen fovizm sanat akımı neyin nesi?.. Fovizm sanatçıları, görüntüleri parçalara ayırarak ve renkleri yoğunlaştırarak gerçekçiliği bozmayı amaçlar. Bu teknik sayesinde, sanatçılar özellikle hareketli ve canlı görüntüler oluşturmaya çalışır. Fovizm, özellikle resim ve mozaiğin yanı sıra grafik tasarımda da kullanılmıştır. Fovizm nereden türedi? 1905’te Paris Salon d’Automne isimli mekânda parlak ve çiğ …

empresyonizm nedir, öncüleri kimlerdir? empresyonist resimler    

Empresyonizm nedir kısaca anlatmak niyetindeyiz. Empresyonist (İzlenimci) hareket, az sayıda sanatçı tarafından 1870’lerde Fransa’da bir araya geldi ve bu akım sükse yaptı. Bu grubun başlıca üyeleri Claude Monet, Edgar Degas, Pierre Auguste Renoir’dir. Bu dönemde portreler, natürmortlar ve tarihî sanat revaçtaydı. Fransız sanat dünyasında, dönemin ressamları ayrıntılar üzerinde durarak koyu fırça darbeleri kullanılıyor ve sanatçılar …

kübizmin özellikleri ve üç büyük temsilcisi: picasso, braque ve juan gris

Kübizmin özellikleri ve üç büyük öncüsünden kısaca bahsederek, bu sanat akımının özünü vermeye çalışacağız. 1900’lerin başında Paris’te ortaya çıkarak resim sanatının evrimi içinde anahtar bir kuvvet olarak kabul görüldü. Kalıpları yıkan, geometriyle haşır neşir olan Kübizm akımının iki öncüsü Pablo Picasso ve yakın arkadaşı Georges Braque’dir. Kübizm ilk çıktığında eleştirmenlerin bir hayli tepkisini çekse de …