kadrolu personel

Topkapı Sarayı eserleri ve tarihine değineceğiz. Topkapı Sarayı, İstanbul’un nadide güzelliklerinden bir tanesi. İstanbul’un fethinden sonra 1460’da yapımına başlanan yapı, 1478’de tamamlandı. İstanbul’un Deryâçesi’ni tepeden gören Topkapı Sarayı, Sarayburnu’nda yer alan “Doğu Roma” yerleşkesinin üzerinde 700 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edildi.

Kayzer-i Rum Fatih’inden Sultan Abdülmecid’e kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun idare, eğitim ve sanat merkezi olan yapı hâlâ yeryüzünün en ehemmiyetli yerlerinden biri.

Topkapı Sarayı, dört avluyu barındırıyor, her bir avlunun çıkışında diğerinin tesirinde kalıyor insan. Avlulardan ilki Aya İrini Kilisesi’ni barındırıyor. Evvelden burası da Ayasofya gibi kiliseydi. Rivayete göre Artemis, Afrodit ve Apollon mabetlerinin kalıntılarından istifade edilerek 4. yüzyılın başlarında I. Konstantin tarafından inşa ettirildi.

Sarayın ikinci kısmı ise Osmanlı’nın idare edildiği devlet binalarını barındırıyor. Burada Divan-ı Hümayun ve hazinenin Divan-ı Hümayun Hazinesi yer alıyor. Hünkârın Adalet Kulesi de burada. Kubbealtı’nın yan tarafında ise Harem Dairesi ve Zülüflü Baltacılar koğuşu var. Baltacılar Enderûn teşkilatına mensup, sarayın hizmetinde bulunan, odun ve sair ihtiyaçların karşılanmasından sorumlu bir birim.

Topkapı Sarayı Adalet Kulesi

Enderûn bölümünde ise ecnebi sorumluların karşılandığı, Arz Odası, Enderûn Hazinesi, Fatih Köşkü, Has Oda gibi yerler var. Osmanlı dönemine ait klasik köşk mimarînin nadide örnekleri burada bulunuyor. Bağdat ve Revan Köşkleri, Sünnet Odası ve İftariye Kameriyesi hep burada.

Dördüncü avluda ise Sofa Camii, Kara Mustafa Paşa Köşkü, Hekim Başı Kulesi, Mecidiye Köşkü sarayın parçacıkları olarak yekûna ayrı bir güzellik katıyor.

Sarayın ilk inşasında hangi mimarın imzası olduğu bilinmezken; Mimar Sinan, Acem Ali, Davud Ağa ve Sarkis Balyan gibi isimlerin katkı sağlandığı biliniyor.

Hünkâr Sofrası

Topkapı Sarayı eserleri

İstanbul’un en nadide sanat eserlerinden biri olan Topkapı Sarayı’nda hanedanlığın huhusî kıyafetleri, farklı dönemlere ait mücevherler, Avrupa ve Hindistan’a has takı-mücevherler, devlet nişâneleri, som altından şamdanlar, Topkapı Hançeri, merasim eşyaları ve hepsinden önemlisi Kutsal Emanetler mevcut.

III. Murad Dairesi ve Çifte Kasırlar